sledenje

CENIK CARINSKO POSREDOVANJE

Cenik velja od 1.7.2011 dalje.
Cene ne vsebujejo DDV, ki ga zaračunavamo skladno z ZDDV-1.

VRSTA STORITVE CENA PO POŠILJKI OPOMBA
Carinsko posredovanje: redni izvoz, uvoz 30,00 € do tri tarifne postavke
Carinsko posredovanje: začasni izvoz / uvoz 45,00 €
Carinsko posredovanje: drugi postopki 33,00 €
Vsaka nadaljnja tarifna postavka 1,30 €
Vloga in taksa inšpekcijski službi 15,00 € (sanitarni, tržni inšpektor)
Izstavitev CMR 4,50 €
Izstavitev EUR.1 15,00 €
Prenosna listina 8,50 €
Prenakaz (prenapotitev) 35,00 €
Stroške uporabe carinske garancije 2%
Prisostvovanje pri car.ali inšp.pregledu 10,00 €
Sestava vloge za upravno-car.postopke 10,00 €
Sestava vloge za revizijo 30,00 €
Tiskovine, PTT 2,00 €
Strokovno svetovanje 30,00 € na uro
Efektivni stroški (carinsko skladišče… ) se prefakturira v stvarni višini po računu dobavitelja.
in time
in time