sledenje

CENIK ZA HRAMBO IN MANIPULACIJO BLAGA V SKLADIŠČU I.T. TRANSPORTI d.o.o.

Cenik velja od 1.7.2011 dalje.
Cene ne vsebujejo DDV, ki ga zaračunavamo skladno z ZDDV-1.

VHODNA MANIPULACIJA za vsakih začetih 100 kg:
Minimalno za pošiljke do 30 kg 1,70 €
Minimalno za pošiljke od 31 – 200 kg 3,00 €
od 201 – 500 kg 1,50 €
od 501 – 1000 kg 1,30 €
od 1001 – 2000 kg 1,25 €
IZHODNA MANIPULACIJA za vsakih začetih 100 kg:
Minimalno za pošiljke do 30 kg 1,70 €
Minimalno za pošiljke od 31 – 200 kg 3,00 €
od 201 – 500 kg 1,50 €
od 501 – 1000 kg 1,30 €
od 1001 – 2000 kg 1,25 €
HRAMBA BLAGA:
Minimalni znesek za hrambo po enem nalogu 2,50 €
do 2000 kg za vsakih začetih 100 kg na dan 0,40 €
DELO SKLADIŠČNEGA DELAVCA:
vsaka začeta ura 0,40 €
NAJEM VILIČARJA:
nosilnosti 2 toni – vsaka začeta ura 30,00 €
in time
in time