Podjetje In Time d.o.o. ima pridobljen status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO.

Namen AEO programa Evropske unije je izboljšati varnost na zunanjih mejah Unije in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi postopki in uporabo informacijske tehnologije. Status AEO tako prinaša gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi. Program AEO Evropske unije je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige.

 • Gre za partnerski program EU med carinskim organom in gospodarskim subjektom, katerega cilj je povečati varnost mednarodne dobavne verige in olajšati zakonito trgovino.
 • Temelji na partnerstvu med carino in podjetji, ki ga je uvedla Svetovna carinska organizacija (WCO).
 • Status pooblaščenega gospodarskega subjekta (dovoljenje) podeli pristojni carinski organ, priznajo pa ga carinski organi v vseh državah članicah. Dovoljenje AEO je zato dovoljenje EU.

Koristi vključujejo:

 • lažji dostop do carinskih poenostavitev
 • redkejši fizični pregledi in pregledi dokumentov
 • predhodno obvestilo v primeru izbire za carinsko kontrolo
 • prednostna obravnava v primeru izbire za kontrolo
 • možnost, da se za carinsko kontrolo zahteva poseben kraj
 • posredne koristi, kot so:
  • priznavanje varnega in zanesljivega poslovnega partnerja
  • boljši odnosi s carinskimi in drugimi vladnimi organi
  • zmanjšana kraja in izgube
  • manj zapoznelih pošiljk
  • izboljšano načrtovanje
  • boljše storitve za stranke
  • večja zvestoba strank
  • nižji stroški pregledov dobaviteljev in okrepljeno sodelovanje